Vores serviceydelser

Tekniske serviceydelser og industriløsninger til forarbejdningsindustrien og energisektoren

Sikkerhed, pålidelighed og kvalitet er afgørende succesfaktorer inden for forædlingsindustrierne for olie og gas, petrokemi og kemi. I kan roligt fæste lid til Veltecs industriservicespecialister – vores kompetente og erfarne medarbejdere bygger og renoverer hele anlæg og enkelte komponenter, vedligeholder dem og forestår komplicerede omlægninger. Vi udvikler specialtilpassede og behovsbaserede løsninger til alle de faser, jeres anlæg gennemløber undervejs i sin livscyklus. På den måde kan vi sikre fejlfri processer, høj tilgængelighed for anlægget og frem for alt forøget effektivitet.

Turnaround og shutdown projekter

Veltec er en stærk partner, når det drejer sig om komplekse turnaround og shutdown projekter. Vi har stor erfaring inden for projekter af alle størrelser, hvoraf visse har involveret op til 300 Veltec-ansatte. Vi påtager os alle faser i projektet for at sikre, at det bliver færdigt til tiden og i overensstemmelse med kravene i forbindelse med QHSE (Quality, Health, Safety, Environment – Kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø).

Et overblik over vores serviceydelser

- Rådgivning og detaljeret planlægning
- Projektledelse og -styring
- Udførelse (også som hovedentreprenør)
- Design, konstruktion, rekonstruktion, renovering og modifikation
- Dokumentation, forberedelse af godkendelser
- Administration af sikkerhed og kvalitet

Anlægstyper

- Raffinaderier
- Petrokemi
- Kemi
- FPSO
- Kraftværker
- Terminaler
- Varmecentraler
- Industrielle anlæg

læs mere luk

Onsite-serviceydelser og rørinstallationer

Rør- og stålkonstruktioner
Veltec har stor erfaring inden for installation og opgradering af alle anlægstyper. Vi leverer design-, konstruktions- og installationsserviceydelser på alle niveauer i overensstemmelse med projektdokumentationen. Vores medarbejderes ekspertise modsvarer virksomhedens godkendelse til at svejse og montere de materialer, der benyttes i branchen, bl.a. kulstofstål, legeringsstål, rustfrit stål, hastelloy stål samt duplex stål. Vi har mere end 140 procedurekvalifikationer i overensstemmelse med DIN EN 288-3/EN 15614-1 og ASME IX. Ofte er præfabrikation i vores egne værksteder en del af den service, vi leverer.

Onsite-maskinbearbejdning
Onsite-maskinbearbejdning på større anlæg med Veltec egne mobile og modulopbyggede maskiner sparer både tid og penge. Vi udfører meget af vores arbejde på selve anlægget, f.eks. fræsning, drejning, slibning, skæring og boring i forbindelse med flanger, ventiler og maskinanlæg på en mobil og fleksibel måde. Maskiner og værktøjer kan nemt justeres, så de passer til forholdene på det pågældende sted, hvor der skal arbejdes. Vi har desuden udstyr til onsite-spænding og strækning af bolte i en række forskellige størrelser.

Et overblik over vores serviceydelser 

Rør- og stålkonstruktion

- Kundefokuseret planlægning
- Design
- Levering af materialer
- Præfabrikation af rør- og stålkomponenter
- Installation og certificeret svejsning
- Kvalitetssikring
- Dokumentation under byggeriet og As built-dokumenter
- Support ved idriftsættelse

Onsite-maskinbearbejdning

- Arbejde onsite på flangeoverflader og roterende udstyr
- Maskinbearbejdning af flanger på udstyr med en diameter på op til 1830 mm, 
  f.eks. pumper, kompressorer eller varmevekslere
- Mobilt maskinarbejde såsom fræsning, drejning, slibning, skæring og boring
- Boltspænding

læs mere luk

Konstruktion og renovering af lagertanke

Veltec er en kvalificeret og anerkendt partner i forbindelse med design og konstruktion af nye store lagertanke og renovering af eksisterende lagertanke af stål. Gennem årtier har Veltec bygget tanke i størrelser fra 175 m³ til 100.000 m³ til kunder i olie- og gasindustrien, den petrokemiske og kemiske industri og energiindustrien. Vi har også stået for design, konstruktion og inspektion af konventionelle og dobbeltvæggede tanke og tanke med fast tag, flydetag og dobbelt flydetag. Ud over at bygge nye tanke som EPC-entreprenør påtager vi os også vedligeholdelse, renovering, opgradering, samt installation af geodesic dome.

Et overblik over vores serviceydelser

Konstruktion af tanke

- Som EPC-entreprenør i overensstemmelse med EN14015,
  API650, NFPA11 og 15
- Rådgivning
- Design og konstruktion
- Beregning og indkøb
- Opførelse

Tanktyper

- Opvarmede lagertanke
- Tanke til vand til brandslukning og drikkevand
- Tanke med fast eller flydende tag (175 m³ til 100.000 m³)

Renovering af tanke

- I overensstemmelse med API653, EMMUA159, NFPA11 og 15
- Vedligeholdelse og reparation
- Modificering og renovering
- Opgradering

læs mere luk

Servicering af pumper og ventiler

Veltec har et særligt værksted til rådighed til reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler og dertilhørende udstyr, herunder drejebænke til drejning af bærehjul, aksler osv.

Vi tilbyder udarbejdning af smøreskemaer til pumper, slibning af pakdåser og reparation og kalibrering af sikkerhedsventiler, manometre og tryk-/temperaturtransmittere. Sikkerhedsventiler kalibreres op til 300 bar med godkendelse fra Arbejdstilsynet og returneres med testcertifikat. Vi har mobilt udstyr til test og kalibrering af sikkerhedsventiler samt service af ventiler. Vi foretager også vibrationsmåling af motorer og tilbyder komplet vedligeholdelse af roterende udstyr, herunder smøring og olieskift.

Et overblik over vores serviceydelser

- Reparation af pumper
- Afbalancering af løbehjul         
- Justering af pumpeaksel/kobling vha. laserteknologi
- Slibning af pakdåser
- Servicering af ventiler
- Afprøvning og certificering af sikkerhedsventiler (inkl. mobilt udstyr)

læs mere luk

Plast rør

Veltec har stor erfaring inden for levering og installation af rør og strukturer i termoplast og glasfiber. Vi designer og leverer rørløsninger i mange forskellige materialer, bl.a. PVC, C-PVC, ABS, PP, PE, PVDF, FEP og MFA. Glasfiberinstallationer fremstilles i epoxy og vinylester, afhængigt af kundens behov.
Vi tilbyder alle former for svejseservice, bl.a. muffesvejsning, infrarød svejsning, ekstruder- og varmluftssvejsning. I forbindelse med glasfiber er vi certificeret til såvel limede som laminerede sammenføjninger.

Et overblik over vores serviceydelser

- Rørdesign
- Præfabrikation og svejsning
- Installation
- Dokumentation

læs mere lukSikkerhed, kvalitet og uddannelse

Sikkerhed, kvalitet og uddannelse er vigtige elementer i vores virksomhedskultur. Disse tre elementer, som vi giver høj prioritet, gælder for alle niveauer og faser af et projekts livscyklus. Vi stræber løbende efter at gøre vores processer endnu bedre ved at lære og udvikle sig, f.eks. gennem Toolbox-møder. På denne måde kan vi udvikle og forbedre kompetencerne i vores team og udvikle mekanismer, så vi løbende forbedrer vores organisation.

Kontakt

Veltec Industrial Services A/S
Odinsvej 33-35
4100 Ringsted
Denmark

Tel. +45 57 66 60 00
Fax +45 57 61 95 05

denmark@veltec-services.com

Vores Referencer

For vores referencer venligst kontakt os:
Veltec Industrial Services A/S

Tel. +45 57 66 60 00

denmark@veltec-services.com

Arbejdssikkerhed

"Sikkerhed – det er dit liv" er navnet på vores effektive globale kampagne for arbejdssikkerhed. Vi har arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse fast forankret i koncernens mål, og Veltec har gennemført de nødvendige foranstaltninger for at integrere et system til administration af arbejdssikkerheden i sin virksomhedskultur.

Veltec modtager jævnligt udmærkelser for sikkert, ulykkesfrit arbejde fra kunder i den petrokemiske industri.

Certificeringer og godkendelse

Veltec besidder en række certificeringer og godkendelser, der kræves for at arbejde i disse industrier. Godkendelserne afspejler vores bestræbelser på at levere serviceydelser, der er sikre og af høj kvalitet. Det drejer sig bl.a. om: These include, among others:

- DS/EN ISO 9001:2008
  kvalitetsstyringssystem
- AT100 31/07/2007 annex 5
  kvalitetssikringscertifikat
- DS/EN ISO 3834-2:2006
  kvalitetskrav i forbindelse
  med svejsning af metalliske
  materiale
- EN 1090-1:2009 + AC:2010
  forskrifter for kontruktion
- HMS system der er baseret
  på principperne i SCC
- Achilles, ID 22830
- Sellihca, ID 107733

Medarbejdere og uddannelse

Hos Veltec fokuserer vi i høj grad på medarbejderne og deres kunnen. Det er deres knowhow og ekspertise i forbindelse med de spørgsmål, der kan opstå på et arbejdssted, der sikrer, at vi kan udføre opgaverne i henhold til de aftalte vilkår eller bedre, hvor dette er muligt. Derfor deltager alle vores medarbejdere i specialtilpassede uddannelsesprogrammer, hvor de løbende bliver opdateret om tekniske og sikkerhedsmæssige procedurer samt om arbejdsmiljø.

- Mekanisk montør
- Smed
- Rørmontør
- Norsok-rigger
- Bundle puller-operatør
- Certificeret svejser
- Gaffeltruckcertifikat
- Krancertifikat