Naše služby

Líder v oblasti poskytovania priemyselných služieb

Leadec

Spoločnosť Leadec s.r.o., je popredným poskytovateľom priemyselných služieb. Zameriavame sa predovšetkým na oblasť automobilového, strojárskeho a hutníckeho priemyslu, pričom pôsobíme vo sférach riadenia výrobných prevádzok, údržby výrobných zariadení, internej logistiky, montáže, prevádzky a údržby budov, ako aj priemyselného čistenia.
 

Automatizácia

 

Automatizácia

 • Programovanie robotov
 • Programovanie SPS
 • Sprievodný hardvér a softvér pre výrobné prevádzky
 • Automatizácia manuálnych výrobných a montážnych pracovísk

Údržba

 • Výrobná údržba (online/offline)
 • Údržba dopravníkových systémov
 • Komplexná údržba strojov a montážnych zariadení
 • Inštalácie technologických rozvodov

Elektrotechnika

 • Elektroinštalácie
 • Výroba a montáž rozvádzačov
 • Elektromontáž a oživenie zariadení

Strojárstvo

 • Montáž nových strojov, demontáž, remontáž starších strojov
 • Sťahovanie strojov
 • Modernizácie výrobných liniek
 • Servis meracích zariadení a elektrického náradia
 • Manažment náhradných dielov a nástrojov

Facility management

 

Infraštruktúrny Facility management

 • Čistenie a upratovanie výrobných a nevýrobných priestorov
 • Starostlivosť o areál
 • Letná a zimná údržba
 • Odpadové hospodárstvo

Technický Facility Management

 • Technická správa budov
 • Energetický manažment
 • Manažment záruk
 • Revízie a periodické prehliadky

Technické čistenie

 • Čistenie lakovní
 • Čistenie strojov a výrobných prevádzok
 • Hĺbkové čistenie
 • Čistenie suchým ľadom
 • Čistenie ultrazvukom
 • Čistenie vysokotlakovým prúdom vody

Lakovacie služby

Prevádzka APS Bánovce nad Bebravou

Sme popredným špecialistom v oblasti lakovacích služieb a poskytujeme služby pre viac ako 80 lakovní po celom svete. Okrem technických upratovacích služieb ponúkame aj služby údržby a testovania kvality.


Centrálne spájame svoje odborné znalosti, aby sme ich sprístupnili po celom svete a neustále zlepšovali svoje procesy. Už od roku 2008 spoločnosť Leadec s.r.o., poskytuje služby, pri ktorých sa používajú zariadenia na predúpravu, napríklad linky na elektroforetické lakovanie a linky na práškové lakovanie.

Lakovňa v Bánovciach nad Bebravou

Služby:

 • Povrchová úprava elektroforézou:
  Rozmery závesných rámov
  - Max. rozmery (VxŠxD): 1,8 x 1,5 x 3,0 m
  - Max. nosnosť záves. rámu: 1 000 kg
  Farba: RAL 9011
  Štandardná hrúbka vrstvy: 20 – 35 μm
 • Práškové lakovanie:
  Rozmery závesov
  - Max. rozmery (VxŠxD): 1,5 x 1,1 x 2,5 m
  - Max. nosnosť závesu: 150 kg
  Farba (najviac preferovaná): RAL 9005
  Štandardná hrúka vrstvy: ca. 90 μ

viac zavrieť

Montážne služby

Prevádzka APS Trnava

Spoločnosť Leadec je špecialistom na výrobu kolies. Naše odborné znalosti a skúsenosti sme nadobudli v mnohých prevádzkach na celom svete. Naša prevádzka výroby kolies v Trnave ponúka komplexné riešenia plne riadeného outsourcingu procesu výroby. V rámci našich služieb zabezpečujeme výrobu kolies pre osobné vozidlá a ich dodávku na konečnú montáž priamo u výrobcu automobilov.

Montážne služby sú spojené s pridruženou logistikou a kontrolou kvality. Logistika zahŕňa plánovanie a objednávanie spotrebného materiálu, diskov a pneumatík, výrobné/montážne plánovanie ako aj dodávku zákazníkovi na základe požiadaviek vychádzajúcich z linky na výrobu automobilov. Pneumatiky sa montujú na disky na dvoch poloautomatických linkách v presne určenom poradí. Kontrola kvality zahŕňa: kontrolu kvality prijímaných diskov a pneumatík, kontrolu kvality vyrábaných kolies a finálnu kontrolu kvality počas zoraďovania do požadovaných sekvencií.

Zákaznícke služby zahŕňajú technickú pomoc pri riešení logistických a kvalitatívnych problémov tak pre dodávateľov diskov a pneumatík ako aj pre zákazníka.

viac zavrieť

Kontakt

Leadec s.r.o.
Drobného 27
841 02 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 2 6010 3901
Fax: +421 2 6446 1289
info-slovakia@leadec-services.com

Kľúčové fakty

Naše služby poskytujeme v troch oblastiach:

 • Automatizácia
 • Facility management
 • Lakovacie a montážne služby

Certifikácie

Ako moderná a pokroková spoločnosť sme zaviedli integrovaný systém riadenia kvality, systém environmentálneho riadenia a systém riadenia bezpečnosti na pracovisku v oblasti facility manažmentu, čistenia, údržby a logistiky. V súčasnosti sme držiteľmi týchto certifikátov: